Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi verkar hållbart

Vårt hållbarhetsarbete pågår kontinuerligt och omfattar alla delar av koncernen. Ambitionen är att agera med god affärsetik, socialt ansvarstagande och ett målinriktat miljöarbete.

Miljö- och klimatpåverkan

Att värna om miljön är viktigt inom allt ALM Equity gör och det bedrivs ett kontinuerligt arbete för att förebygga miljörisker och minimera koncernens påverkan på miljö och klimat.

Affärsetik och hållbara leverantörer

God affärsetik är grundläggande inom alla verksamhetsområden och ALM Equity ska agera som en pålitlig och ansvarsfull ägare som lever upp till sina åtaganden.

Personal och arbetsmiljö

En sund och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för ALM Equity. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, motiverar, utvecklar och bibehåller kvalificerad personal i en professionell och stimulerande arbetsmiljö.

Hållbarhetsrapport

Utifrån en västenlighetsanalys som genomförts för samtliga affärsområden inom ALM Equity har sju områden identifierats som särskilt viktiga för att främja en hållbar utveckling. Dessa fokusområden har alla internt klassificerats som relevanta för koncernenen som helhet och för våra intressenter.