Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Hur vi jobbar med hållbarhet

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Vi är engagerade ägare och stöttar våra portföljbolag genom att sätta tydliga ambitioner för hållbarhetsarbetet, det är så vi främst kan bidra till ett hållbart samhälle.

ALM Equitys

Hållbarhetsrapport

Denna hållbarhetsrapport omfattar ALM Equity med bolag. Resultat och information avser räkenskapsåret 2022.

 

Hållbarhetsområde

Miljö & Klimat

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL
Halvering av GHG-utsläppen från den löpande verksamheten till år 2030. 
Samtliga affärsområdes portföljbolag ska ha implementerat cirkularitet i sin affär.

 

Hållbarhetsområde

Samhälle & Medarbetare

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL
Inga olyckor eller arbetsrelaterad ohälsa.
Ingen form av diskriminering eller särbehandling.
Samtliga portföljbolag ska uppnått minst ett eget socialt hållbarhetsmål knutet till en positiv samhällsutveckling.

 

Hållbarhetsområde

Affärsetik & Styrning

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL 
Inga fall av korruption och mutor.
Portföljbolagens verksamheter ska kunna finansieras grönt.

 

Visselblåsning

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Tjänsten drivs av av en extern part, WhistleB Whistleblowing Centre.