Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Styrelse

ALM Equitys styrelse består av fem ledamöter som omvaldes vid årsstämman 2023 och består av styrelseledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Johan Unger. Styrelsen är sammansatt av kompetens och erfarenhet från bland annat affärsutveckling, fastighetsbranschen, finansiering och kapitalmarknadsfrågor.

Maria Wideroth

Maria Wideroth

Styrelseordförande

8700 Stamaktier

1290 Preferensaktier

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj. Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information

Invald sedan: 2006
Född:
1967
Utbildning: Jur.kand. vid Stockholms Universitet
Bakgrund: Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Verksam på advokatbyrå sedan 1998 och är specialiserad inom fastighetsrätt och transaktioner.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i bland annat EFIB, Enskilda Fastighetsägare i Bromma AB och fastighets- och entreprenadbolaget Frentab.

Joakim Alm

Joakim Alm

Styrelseledamot och Vd

6047623 Stamaktier

611023 Preferensaktier

4000 Teckningsoptioner

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj och bolag.
Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information

Invald sedan: 2006
Född: 1961
Utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet.
Bakgrund: Grundare av och VD för gratisannonstidningar: Bargain Pages Ltd i England, 1989–1995, Admag Holding i Indien samt Admag Holding i Australien, 1997–1999. Affärsutvecklare på Interline Phone, 1999–2002. VD för Skarnvest AB 2004–2006. Grundare av ALM Equity AB 2006.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Kakelmax samt i 3E Property AB

Johan Unger

Johan Unger

Styrelseledamot

154360 Stamaktier

32674 Preferensaktier

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Invald sedan: 2006
Född: 1961
Utbildning: Civilekonom vid Uppsala Universitet
Bakgrund: Revisor inom Arthur Andersen & Co 1985–1989. Under perioden 1990–2005 anställd i Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, partner 1992–2005. Chef för Corporate Finance verksamheten 1996–2005. Sedan 2006 egen verksamhet inom investeringar, finansiell rådgivning och styrelsearbete.

Johan Wachtmeister

Johan Wachtmeister

Styrelseledamot

619492 Stamaktier

64953 Preferensaktier

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj och bolag. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Invald sedan: 2006
Född: 1959
Utbildning: Civilingenjör KTH och MBA IMD
Bakgrund: SEB/Enskilda 1989–1999: Vice VD i SEB, chef för Corporate Banking inom affärsområde Merchant Banking. VD på Ledstiernan 1999–2006. Co founder av GHP Speciality Care AB, vice VD 2006–2012. I dag egna investeringar genom bl.a. MJW Invest AB.
Andra uppdrag: Ordf Reko Gårdar i Sverige AB, styrelse i GHP Speciality Care AB (publ.)

Gerard Versteegh

Gerard Versteegh

Styrelseledamot

990494 Stamaktier

155696 Preferensaktier

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj och bolag. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information

Invald sedan: 2006
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom.
Andra uppdrag: Arbetande styrelseordförande, huvudägare och grundare av Commercial Estates Group Limited, London, samt ordförande/styrelseledamot i ett antal relaterade bolag. Indirekt förmånstagare till Dooba Investments Limited som har aktieinnehav i ALM Equity.

Maria Wideroth

Maria Wideroth

Styrelseordförande

8700 Stamaktier

1290 Preferensaktier

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj. Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information

Invald sedan: 2006
Född:
1967
Utbildning: Jur.kand. vid Stockholms Universitet
Bakgrund: Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Verksam på advokatbyrå sedan 1998 och är specialiserad inom fastighetsrätt och transaktioner.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i bland annat EFIB, Enskilda Fastighetsägare i Bromma AB och fastighets- och entreprenadbolaget Frentab.

Joakim Alm

Joakim Alm

Styrelseledamot och Vd

6047623 Stamaktier

611023 Preferensaktier

4000 Teckningsoptioner

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj och bolag.
Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information

Invald sedan: 2006
Född: 1961
Utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet.
Bakgrund: Grundare av och VD för gratisannonstidningar: Bargain Pages Ltd i England, 1989–1995, Admag Holding i Indien samt Admag Holding i Australien, 1997–1999. Affärsutvecklare på Interline Phone, 1999–2002. VD för Skarnvest AB 2004–2006. Grundare av ALM Equity AB 2006.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Kakelmax samt i 3E Property AB

Johan Unger

Johan Unger

Styrelseledamot

154360 Stamaktier

32674 Preferensaktier

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Invald sedan: 2006
Född: 1961
Utbildning: Civilekonom vid Uppsala Universitet
Bakgrund: Revisor inom Arthur Andersen & Co 1985–1989. Under perioden 1990–2005 anställd i Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, partner 1992–2005. Chef för Corporate Finance verksamheten 1996–2005. Sedan 2006 egen verksamhet inom investeringar, finansiell rådgivning och styrelsearbete.

Johan Wachtmeister

Johan Wachtmeister

Styrelseledamot

619492 Stamaktier

64953 Preferensaktier

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj och bolag. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Invald sedan: 2006
Född: 1959
Utbildning: Civilingenjör KTH och MBA IMD
Bakgrund: SEB/Enskilda 1989–1999: Vice VD i SEB, chef för Corporate Banking inom affärsområde Merchant Banking. VD på Ledstiernan 1999–2006. Co founder av GHP Speciality Care AB, vice VD 2006–2012. I dag egna investeringar genom bl.a. MJW Invest AB.
Andra uppdrag: Ordf Reko Gårdar i Sverige AB, styrelse i GHP Speciality Care AB (publ.)

Gerard Versteegh

Gerard Versteegh

Styrelseledamot

990494 Stamaktier

155696 Preferensaktier

Innehav i ALM Equity

Privat/via familj och bolag. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information

Invald sedan: 2006
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom.
Andra uppdrag: Arbetande styrelseordförande, huvudägare och grundare av Commercial Estates Group Limited, London, samt ordförande/styrelseledamot i ett antal relaterade bolag. Indirekt förmånstagare till Dooba Investments Limited som har aktieinnehav i ALM Equity.