Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Så skapar vi värde

Vi skapar aktievärde genom att utveckla bolag i utvalda segment inom fastighetsbranschen och har på detta vis sedan starten levererat hög avkastning på investerat kapital.

ALM Equitys strategi skapar affärsmöjligheter i olika delar av värdekedjan från markanvisning till färdiga bostäder i förvaltning.

I koncernen finns fyra affärsområden som alla är en länk i  värdekedjan som utvecklar vår idé om det yteffektiva och kommunikationsnära boendet. Koncernens verksamheter är organiseras i fyra affärsområden; Projektutveckling, Entreprenad, Förvaltning, och Digitala tjänster. Verksamheternas bredd skapar både diversifiering och bred kompentens.

Affärsområdena är självständiga men en hög grad av kunskapsutbyte och gemensam innovation sker. Vår boendeidé om ett attraktivt och smart boende förenar affärsområdena och deras bolag i deras samarbete. Detta underlättas av en nedärvd flexibilitet, kreativitet och oräddhet från många år som ett entreprenörslett bolag. Oavsett om samverkan sker med externa parter eller mellan affärsområden genomförs affären på marknadsmässiga villkor och med samma fokus på utveckling och affär.

Hög riskjusterad avkastning

ALM Equity investerar i bolag som bidrar till koncernens tillväxt och ägarnas aktievärde. Varje verksamhet ska skapa högsta möjliga riskjusterade avkastning i sitt segment. Samtidigt skapar deras bredd en diversifiering för koncernen vilket ger stabilitet. Bolagen har olika kassaflödesprofiler och kapitalstrukturer och vänder sig mot olika kundsegment.

Effektiv kapitalanvändning

En viktig del av arbetet i ALM Equity koncernen är att allokera kapital på bästa sätt. Med strategiska samarbeten med investerare som deläger fastigheter och projekt tillsammans med oss minskar vi vår egen kapitalbindning. Transaktioner sker även tillsammans med banker och andra instutioner som tillhandahåller lånekapital i affärer när det är en lämplig finansieringskälla.

Beslut om framtida utgifter underbyggs dessutom alltid med tillgänglig finansiering, till exempel att produktionskostnaderna för ett utvecklingsprojekt är fullt täckta av låneramar hos bank innan byggstart.

Tillväxt sker i hög takt men aldrig på bekostnad av riskjusterad avkastning, något ligger till grund för alla investeringsbeslut.

Portföljbolagens kännetecken: expertis och effektivitet

Portföljbolagen i ALM Equitys affärsområden ska kännetecknas av effektiv allokering av resurser, både i form av kapital och personal. Det betyder hög grad av partnerskap med till exempel konsulter, begränsad administration och få motparter där den egna personalen fokuserar på verksamhetens kärnaktiviteter såsom projektledning, strategi och utveckling.

Affärsområdena och dess bolag kan växa organiskt eller genom förvärv. Möjlighet till riskjusterad avkastning och effektiv styrning går före verksamhetsområde och marknad i valet av var tillväxt och förvärv ska ske.