Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Investerar för framtiden

ALM Equity är en engagerad och aktiv ägare av fristående bolag inom fastighetsbranschen. Vår vision är att vara den mest lönsamma och innovativa koncernen inom utvalda delar av den svenska fastighetsbranschen.

Vår

Affärsidé

Se mer Se mindre

ALM Equity ska investera och utveckla bolag inom fastighetsbranschen utifrån den framtida marknadens behov.

Genom aktivt ägarskap utvecklar och driver ALM Equity de initiativ som skapar maximalt värde på lång sikt. 

Vår

Affärsmodell

Se mer Se mindre

Vår affärsmodell

Investering och utveckling sker i bolag inom fastighetsbranschen
utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap
utvecklar och driver ALM Equity de initiativ som skapar maximalt
värde på längre sikt. Styrkan är att snabbt kunna anpassa
portföljen, agera och ställa om vid förändringar samt våga utmana
och hitta nya vägar.

Investeringar görs i affärsmöjligheter och tillgångar med god
tillväxtpotential där ALM Equity kan tillföra värde och verka för
hållbar utveckling. Investeringarna utvärderas utifrån värde,
potential och risk samt hur väl de kompletterar bolagsportföljen
och bolagets aktuella strategi.

Värdeskapande sker genom paketering, finansiering och
omstrukturering av tillgångar och/eller bolag för att bygga en stabil
plattform och värdegrund för att bli en självständig verksamhet
med potential för börsnotering.

ALM Equity har alltid en betydande ägarandel i innehaven
för att aktivt vara med på bolagens utvecklingsresa. Kapital som
frigörs vid ägarspridning, börsnotering eller löpande utdelning
återinvesteras i befintliga verksamheter och nya affärsmöjligheter.

 

.

Vår

Historia

Se mer Se mindre

ALM Equity AB grundades 2006 genom en satsning på sju mindre fastighetsutvecklingsprojekt. Bolaget har sedan dess präglats av innovation såväl som expansion genom förvärvad och organisk tillväxt.

2012 Bolaget noteras på NASDAQ First North Growth Market med två aktieslag, ALM Stam och ALM pref.

2017 Bostadsutvecklaren Småa AB förvärvas vilket förstärker ALM Equity med både kompetens och projektportfölj. I samband med förvärvet genomförs en uppdelning av verksamheten i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken.

2020 Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder särnoteras, och med det visar ALM Equity sin modell för bolagsutveckling och idé att utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen.

2021 ALM Equity förvärvar bostadsutvecklaren Järntorget som med sin lokalisering inom Storstockholm kompletterar och stärker befintliga affärsområden. Affären är en satsning för att göra ALM Equity till den ledande bolagsutvecklaren inom fastighetsbranschen.

2021 Svenska Nyttobostäder blir intressebolag.

2022 Nya Klövern grundas ihop med Corem Property Group. ALM Equity tillför 11 000 byggrätter samt resurser för  projektutvecklingskompetens. Med en initial projektportfölj om 24 000 bostäder och potentiellt kompletterande bestånd kommer Klövern att bli en av Sveriges största bostadsförvaltare.

2022 ALM Equity blir storägare i bostadsutvecklaren Aros Bostad med en ägarandel om ca 35% genom apportemission av 1 500 byggrätter i Stockholms området. I samband med transaktionen tillträder Joakim Alm som styrelseledamot i Aros Bostads styrelse.

 

 

Värdeskapande

Bolagsbyggande

Vi är en aktiv ägare av självständiga bolag som utvecklar fastighetsbranschen.