Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Investerar för framtiden

ALM Equity är en engagerad och aktiv ägare av fristående bolag inom fastighetsbranschen. Vår vision är att vara den mest lönsamma och innovativa koncernen inom utvalda delar av den svenska fastighetsbranschen.

Vår

Affärsidé

Se mer Se mindre

ALM Equity ska investera och utveckla bolag inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Vår

Affärsmodell

Se mer Se mindre

Vår affärsmodell

Utvecklingen av bolagsportföljen sker genom affärsområden som representerar olika delar av värdekedjan inom fastighetsbranschen.

Affärsmodellen innebär att varje bolag i portföljen ska drivas på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt utifrån sina förutsättningar och vara fristående genom en egen bolagsstruktur och finansiering.

Varje bolag byggs upp utifrån den egna verksamhetens behov av kompetens och resurser med stöd från koncernstaben för gemensamma funktioner som ekonomi, HR, IT, hållbarhet och marknad.

 

.

Vår

Historia

Se mer Se mindre

ALM Equity AB grundades 2006 genom en satsning på sju mindre fastighetsutvecklingsprojekt. Bolaget har sedan dess präglats av innovation såväl som expansion genom förvärvad och organisk tillväxt.

2012 Bolaget noteras på NASDAQ First North Growth Market med två aktieslag, ALM Stam och ALM pref.

2017 Bostadsutvecklaren Småa AB förvärvas vilket förstärker ALM Equity med både kompetens och projektportfölj. I samband med förvärvet genomförs en uppdelning av verksamheten i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken.

2020 Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder särnoteras, och med det visar ALM Equity sin modell för bolagsutveckling och idé att utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen.

2021 ALM Equity förvärvar bostadsutvecklaren Järntorget som med sin lokalisering inom Storstockholm kompletterar och stärker befintliga affärsområden. Affären är en satsning för att göra ALM Equity till den ledande bolagsutvecklaren inom fastighetsbranschen.

Svenska Nyttobostäder blir intressebolag.

2022 Nya Klövern grundas ihop med Corem Property Group. ALM Equity tillför 11 000 byggrätter samt resurser för  projektutvecklingskompetens. Med en initial projektportfölj om 24 000 bostäder och potentiellt kompletterande bestånd kommer Klövern att bli en av Sveriges största bostadsförvaltare.

 

 

Värdeskapande

Bolagsbyggande

Vi är en aktiv ägare av självständiga bolag som utvecklar fastighetsbranschen med hållbara boendekoncept för framtiden.