Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Investerar för framtiden

ALM Equity är en engagerad och aktiv ägare av fristående bolag inom fastighetsbranschen. Vår vision är att vara den mest lönsamma och innovativa koncernen inom utvalda delar av den svenska fastighetsbranschen.

Vår

Affärsidé

Se mer Se mindre

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Vår

Affärsmodell

Se mer Se mindre

Utvecklingen av verksamheter sker inom affärsområden som representerar olika funktioner inom fastighetsbranschen. Varje affärsområde ska drivas på ett kostnadseffektivt sätt utifrån sina förutsättningar och vara fristående från de andra genom egen bolagsstruktur och finansiering. Varje affärsområde byggs upp utifrån den egna verksamhetens behov av kompetens och resurser med stöd från koncerngemensamma funktioner.

.

Vår

Story

Se mer Se mindre

ALM Equity AB grundades 2006 genom en satsning på sju mindre fastighetsutvecklingsprojekt. Bolaget har sedan dess präglats av nyskapande, organisk tillväxt och expansion. År 2012 noterades bolaget på NASDAQ First North Growth Market med sina två aktieslag, ALM Stam och ALM pref. År 2017 förvärvades stockholmsbaserade byggherren och bostadsutvecklaren Småa AB som med sin långa erfarenhet kompletterade och förstärkte ALM Equity med både kompetens och projektportfölj. I samband med förvärvet genomfördes en uppdelning och renodling av verksamheten i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken; en satsning för att göra ALM Equity till den starkaste koncernen i branschen.

Så skapar vi värde

Utgångpunkten för ALM Equitys arbete är att med en anpassningsbar investeringsstrategi, flexibel affärsmodell och intelligent allokering av resurser skapa hög riskjusterad avkastning till våra aktieägare och investerare.