Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Investerar för framtiden

ALM Equity är en aktiv utvecklare av fastighetstillgångar. Vi skapar värden genom att förvärva och förädla tillgångar som blir nya verksamheter eller självständiga bolag. Vår vision är att vara den mest lönsamma och innovativa bolaget inom fastighetsbranschen.

Vår

Affärsidé

Se mer Se mindre

Vår affärsidé

ALM Equity utvecklar och investerar i tillgångar och verksamheter inom fastighetsbranschen utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktiva insatser driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst värde på lång sikt.

Vår

Affärsmodell

Se mer Se mindre

Vår affärsmodell

ALM Equitys affärsmodell utgår från vår ambition att bygga verksamheter som utvecklar fastighetsbranschen. Utvecklingen sker genom att vi vågar utmana och hitta nya vägar till lönsamma investeringar utifrån marknadens framtida behov.

Investeringar görs i affärsmöjligheter och tillgångar med god tillväxtpotential där ALM Equity kan tillföra ett större värde och verka för hållbar utveckling. Investeringarna utvärderas utifrån värde, potential och risk samt hur väl de kompletterar bolagets strategi. Insatserna är anpassad efter verksamheternas behov och mognadsfas.

Värdeskapande sker genom paketering, finansiering och omstrukturering av tillgångar för att maximera avkastningen. Kapital som frigörs vid ägarspridning, börsnotering eller löpande utdelning återinvesteras i befintliga verksamheter och nya affärsmöjligheter.

 

.

Vår

Historia

Se mer Se mindre

ALM Equity AB grundades 2006 genom en satsning på sju mindre fastighetsutvecklingsprojekt. Bolaget har sedan dess präglats av innovation såväl som expansion genom förvärvad och organisk tillväxt.

2012 Bolaget noteras på NASDAQ First North Growth Market med två aktieslag, ALM Stam och ALM pref.

2017 Bostadsutvecklaren Småa AB förvärvas vilket förstärker ALM Equity med både kompetens och projektportfölj. I samband med förvärvet genomförs en uppdelning av verksamheten i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken.

2020 Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder särnoteras, och med det visar ALM Equity sin modell för bolagsutveckling och idé att utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen.

2021 ALM Equity förvärvar bostadsutvecklaren Järntorget som med sin lokalisering inom Storstockholm kompletterar och stärker befintliga affärsområden. Affären är en satsning för att göra ALM Equity till den ledande bolagsutvecklaren inom fastighetsbranschen.

2022 Nya Klövern grundas ihop med Corem Property Group. ALM Equity tillför 11 000 byggrätter samt resurser för projektutvecklingskompetens. Med en initial projektportfölj om 24 000 bostäder och potentiellt kompletterande bestånd kommer Klövern att bli en av Sveriges största bostadsförvaltare.

2022 ALM Equity blir storägare i bostadsutvecklaren Aros Bostad med en ägarandel om ca 35% genom apportemission av 1 500 byggrätter i Stockholms området. I samband med transaktionen tillträder Joakim Alm som styrelseledamot i Aros Bostads styrelse.

2023 ALM Equity avyttrar, tillsammans med övriga delägare i Klövern, 51 procent av Klövern till fastighetsinvesteraren Nrep som blir ny huvudägare i bolaget. Affären möjliggör färdigställande av Klöverns projektportfölj om 24 000 bostäder.

2024 Aros Bostad går samman med Besqab för att tillsammans bilda en ny ledande aktör inom bostadsutveckling i Storstockholm och Uppsala. ALM Equitys ägarandel i det sammanslagna bolaget, som går under namnet Besqab, minskar till 16 procent.

2024 ALM Equity avser att gå samman med intressebolaget Svenska Nyttobostäder genom fusion. Det sammanslagna bolaget får bättre förutsättningar för att tillvarata möjligheter i den befintliga förvaltningsportföljen och utveckla byggrätter för att maximera värdet för aktieägarna både på kort och lång sikt. Fusionen planeras genomföras under tredje kvartalet 2024.

Värdeskapande investeringar

ALM Equity förvärvar och utvecklar tillgångar i fastighetsbranschen i syfte att skapa större värden.