Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Bolagsstyrning

ALM Equity är publikt svenskt aktiebolag noterad på NASDAQ First North Growth Market.

Bolagsstyrningen i ALM Equity grundar sig på gällande lagstiftning, Nasdaq First North Growth Markets regelverk och andra externa styrdokument och rekommendationer samt internt fastställda regler och riktlinjer, såsom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

ALM Equitys struktur för bolagsstyrning

Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och ledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.