Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Risker och riskhantering

Både externa omvärldsfaktorer och interna processer påverkar koncernens lönsamhet och möjlighet att genomföra fastighetsaffärer med god riskjusterad avkastning.

När omvärlden förändras blir vinnarna de som är anpassningsbara och kan hantera de risker och möjligheter som uppstår. ALM Equity anser att organisationen har en god kapacitet att anpassa sig till omvärldsförändringar, att det finns en riskmedvetenhet som genomsyrar hela verksamheten och som alltid är en del av beslutsfattandet oavsett nivå i koncernen.

Rutiner för uppföljning av risker är utformade för att identifiera och minimera de operativa riskerna i verksamheten samtidigt som förändringar i omvärlden bevakas.

De mest väsentliga risker som koncernen identifierat finns beskrivna i senaste årsredovisningen. Om riskerna materialiseras kommer detta ge negativ påverkan på koncernens verksamheter, dess lönsamhet och finansiella ställning. Riskhantering sker i koncernens portföljbolag men med stöd och uppföljning av koncerngemensamma funktioner.

Läs mer i senaste årsredovisningen från sidan 51.