Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Utdelningspolicy

ALM Equity är ett tillväxtbolag och har tills vidare för avsikt att huvudsakligen investera överlikviditet i verksamheten. Utdelningsförslag baseras på bolagets likviditet och bedömd framtida finansiell ställning med beaktande av rådande konjunktur. Ambitionen är att varje år åtminstone föreslå utdelning på preferensaktierna.

Föreslagen utdelning

För räkenskapsåret 2022 föreslår styrelsen utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier, genom fondemission. Värdet av denna utdelning baserat på inlösenvärdet av en preferensaktie motsvarar 1,20 kr per stamaktie. Styrelsen föreslår vidare 8,40 kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas kvartalsvis med 2,10 kr.

Kommande utdelningstillfällen

2022
30 juni – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*
30 september – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*
30 december – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*

2023
31 mars – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*

* Utbetalning av utdelningen sker normalt på tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Tidigare utdelningar

För tidigare utdelningar se Finansiella nyckeltal