Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Utdelningspolicy

ALM Equity är ett tillväxtbolag och har tills vidare för avsikt att huvudsakligen investera överlikviditet i verksamheten. Utdelningsförslag baseras på bolagets likviditet och bedömd framtida finansiell ställning med beaktande av rådande konjunktur. Ambitionen är att varje år åtminstone föreslå utdelning på preferensaktierna.

Utdelning 2024

Styrelsen föreslår 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr
kvartalsvis. Vidare föreslås att ingen utdelning utgår till stamaktieägarna.

Beslut om utdelning tas på årsstämman i maj 2024.

Kommande utdelningstillfällen

För kommande utdelningstillfällen se Kalendern 

Tidigare utdelningar

För tidigare utdelningar se Finansiella nyckeltal