Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Aktieägare

Nedan redovisas ALM Equitys största aktieägare per 31 december 2021.

Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital Röster
Joakim Alm inkl. bolag, familj och försäkring 6 047 623 542 709 26,5% 50,6%
Dooba Investments Limited 990 494 145 792 4,6% 8,3%
Johan Wachtmeister inkl. bolag 617 492 58 780 2,7% 5,2%
Dammskogen Förvaltning AB 412 883 0 1,7% 3,4%
Aeternum Capital AS 387 000 0 1,6% 3,2%
John Rosén 328 320 113 176 1,8% 2,8%
Johan Unger inkl. familj 151 360 15 549 0,7% 1,3%
Verdipapirfondet Odin Eiendom 119 000 0 0,5% 1,0%
Övriga aktieägare 1 575 700 13 347 766 60,0% 24,1%
Summa 10 629 872 14 223 772 100% 100%