Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Aktieägare

Nedan redovisas ALM Equitys största aktieägare per 30 september 2022.

Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital Röster
Joakim Alm inkl. bolag, familj och försäkring 6 087 710 610 976 26,7% 50,6%
Dooba Investments Limited 990 494 155 696 4,6% 8,3%
Johan Wachtmeister inkl. bolag 619 492 72 554 2,8% 5,2%
Dammskogen Förvaltning AB 412 883 4 128 1,7% 3,4%
Aeternum Capital AS 387 000 0 1,6% 3,2%
John Rosén 328 329 109 059 1,7% 2,8%
Johan Unger inkl. familj 154 360 32 674 0,7% 1,3%
Verdipapirfondet Odin Eiendom 119 000 0 0,5% 1,0%
Övriga aktieägare 1 615 722 13 344 984 59,7% 24,3%
Summa 10 714 990 14 330 071 100% 100%