Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Aktieägare

Nedan redovisas ALM Equitys största aktieägare per 31 december 2023.

Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital Röster
Joakim Alm inkl. bolag, familj och försäkring 6 047 623 611 023 26,3% 49,1%
Dooba Investments 990 494 155 696 4,5% 8,1%
Johan Wachtmeister inkl. bolag 619 492 64 953 2,7% 5,0%
Dammskogen Förvaltning AB 412 883 4 128 1,6% 3,3%
John Rosén 328 229 66 604 1,6% 2,7%
Aeternum Capital AS 388 000 0 1,5% 3,1%
Odin Fonder 279 000 0 1,1% 2,2%
Johan Unger inkl. familj 154 360 32 674 0,7% 1,3%
Övriga aktieägare 1 783 082 13 394 993 59,9% 25,1%
Summa 11 003 163 14 330 071 100% 100%