Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Incitamentsprogram

Nu gällande optionsbaserade incitamentsprogram som erbjuds anställda beslutades vid årsstämman 2021. Programmet har utformats med syfte att uppmuntra ett personligt långsiktigt ägar-engagemang, höja motivation till att nå och överträffa koncernens mål samt uppnå ökad intresse-gemenskap mellan medarbetare och aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde.

Optionsprogram 2021/2026

På årsstämman 2021 beslutades om emission av 100 000 teckningsoptioner avsedda för anställda. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie i företaget till en teckningskurs om 1.250 kronor. Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske mellan 15-30 september 2026.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna är cirka 0,48 procent på samtliga aktier.