Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vår bolagsportfölj

ALM Equitys bolagsportfölj består av verksamheter som på olika sätt är verksamma inom fastighetsbranschen och genererar affärsmöjligheter i olika delar av värdekedjan.

Fastighetsutveckling/Fastighetsförvaltning

Klövern

Nominell ägarandel: 19% 
Justerat substansvärde: 7,9 mdkr*


Klövern är ett förvaltningsbolag som utvecklar, äger och förvaltar
miljöcertifierade hyresbostäder till privatmarknaden i Stockholm och Mälardalen. Klövern erbjuder ytfunktionella bostäder anpassade för framtidens hållbara livsstil med delningsekonomi och smarta lösningar  för en hållbar framtid. 

Fastighetsförvaltning

Svenska Nyttobostäder

Nominell ägarandel: 39%
Börsvärde: 1,9 mdkr*


Svenska Nyttobostäder är ett noterat förvaltningsbolag som äger och förvaltar yteffektiva nyproducerade bostadsfastigheter i kommunikationsnära lägen inom Stockholmsområdet. Hyresgästerna är företag,myndigheter och privatpersoner. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market.

Fastighetsutveckling

Besqab

Nominell ägarandel: 27% (kommer uppgå till 33 %vid fullgjort avtal)
Börsvärde: 2,8 mdkr*


Besqab (tidigare Aros Bostad) utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i eftertraktade lägen i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar även utveckling av samhällsservice för andras ägande eller egen förvaltning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market

Fastighetsutveckling

ALM Småa Bostad

Nominell ägarandel: 100%
Justerat substansvärde: 0,5 mdkr*

ALM Småa Bostad är ett fastighetsutvecklingsbolag av större stadsutvecklingsprojekt som genom fyra varumärken erbjuder bostäder service och kommersiella inslag i kommunikationsnära lägen med affärslösningar för en hållbar utveckling av stadsdelar och bostadsområden.

Entreprenad

2xA Entreprenad

Nominell ägarandel: 80%
Justerat substansvärde: 1,2 mdkr*


Erbjuder totalentreprenad vid ny, till- eller ombyggnationer av fastigheter, liksom andra entreprenadtjänster i specifika delar av fastighetsprojekt. En samarbetspartner som ritar, optimerar effektiviserar och uppför både små coh stora projekt för både fastighetsutvecklare och entreprenörer.

Digitala tjänster

Your Block

Nominell ägarandel: 50%
Bolaget är ej marknadsvärderat


Your Block är en mobil plattform med syfte att förenkla kommunikation och samarbete i företag, föreningar och boenden. plattformen erbjuder kostnadseffektiva och användarvänliga tjänster för digital gemenskap, delningsekonomi och styrning av digitala accesser i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

*Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på ALM Equitys innehav per aktuell bokslutsdag. För noterade bolag är värderingen baserad på börsvärdet vid bokslutsdagen. 

För mer information om bedömda marknadsvärden hänvisas till ALM Equitys finansiella rapporter.