Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Finansiella nyckeltal

Nedan presenteras nyckeltal över ALM Equitys totala resultat under en femårsperiod. Vi har omstrukturerat rapporteringen av verksamheten för att tydliggöra vår roll som bolagsutvecklare. Från och med fjärde kvartalet 2022 sker rapportering av de större innehaven separat i våra finansiella rapporter.

 

Översikt 2022 2021 2020 2019 2018
Omsättning (Mkr) 6 902 2 096 1 759 1 681 2 314
Årets resultat (Mkr) -576 3 423 229 434 5
Eget kapital (Mkr) 5 756 7 154 3 790 3 310 2 138
Balansomslutning (Mkr) 11 518 13 132 9 465 8 502 6 972
Soliditet (%) 50 54 40 39 31
Nyckeltal per aktie 2022 2021 2020 2019 2018
Börsvärde, pref (Mkr) 1 193 1 669 1 199 1 051 789
Börsvärde, stam (Mkr) 5 625 10 481 7 145 3 148 1 777
Aktiekurs per bokslutsdag, pref (Kr) 83,3 117,4 113,5 107 96
Aktiekurs per bokslutsdag, stam (Kr) 525 986 700 310 175
Utdelning,pref (Kr) 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Utdelning, stam*(Kr) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

* Utdelningen per stamaktie har varit konstant de senaste fem åren med utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 kr per stamaktie.