Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Finansiella nyckeltal

Nedan presenteras nyckeltal över ALM Equitys totala resultat under en femårsperiod. 

Översikt 2023 2022 2021 2020 2019
Omsättning (Mkr) 2 386 6 902 2 096 1 759 1 681
Årets resultat (Mkr) - 2708 -576 3 423 229 434
Eget kapital (Mkr) 2 972 5 756 7 154 3 790 3 310
Balansomslutning (Mkr) 7 662 11 518 13 132 9 465 8 502
Soliditet (%) 39 50 54 40 39
Nyckeltal per aktie 2023 2022 2021 2020 2019
Börsvärde, pref (Mkr) 1 175 1 193 1 669 1 199 1 051
Börsvärde, stam (Mkr) 3 081 5 625 10 481 7 145 3 148
Aktiekurs per bokslutsdag, pref (Kr) 82 83,3 117,4 113,5 107
Aktiekurs per bokslutsdag, stam (Kr) 280 525 986 700 310
Utdelning, pref (Kr) 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Utdelning, stam*(Kr) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

* Utdelningen per stamaktie har varit konstant de senaste fem åren med utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 kr per stamaktie.