Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Finansiella nyckeltal

Nedan presenteras nyckeltal över ALM Equitys totala resultat under en femårsperiod. I våra finansiella rapporter redovisas den finansiella ställningen för affärsområdena Projektutveckling, Entreprenad och Förvaltning, vilka utgör koncernens huvudsakliga verksamheter.

 

Översikt 2021 2020 2019 2018 2017
Omsättning (Mkr) 2 096 1 759 1 681 2 314 2 080
Årets resultat (Mkr) 3 423 229 434 5 179
Eget kapital (Mkr) 7 154 3 790 3 310 2 138 2 208
Balansomslutning (Mkr) 13 132 9 465 8 502 6 972 6 807
Soliditet (%) 54 40 39 31 32
Nyckeltal per aktie 2021 2020 2019 2018 2017
Börsvärde, pref (Mkr) 1 669 1 199 1 051 789 796
Börsvärde, stam (Mkr) 10 481 7 145 3 148 1 777 1 726
Aktiekurs per bokslutsdag, pref (Kr) 117,4 113,5 107 96 98
Aktiekurs per bokslutsdag, stam (Kr) 986 700 310 175 170
Utdelning,pref (Kr) 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Utdelning, stam*(Kr) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

* Utdelningen per stamaktie har varit konstant de senaste fem åren med utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 kr per stamaktie.