Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Visselblåsning

ALM Equity strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå.
Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter.

 

Extern tjänst för visselblåsning

Du kan rapportera dina iakttagelser helt anonymt via den digitala tjänsten WhistleB.
Tjänsten ligger utanför ALM Equity och uppfyller de högsta säkerhetskraven när det gäller kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsares anonymitet.

Klicka här för att komma till WhistleB

 

Riktlinjer för visselblåsning

Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden eller andra missförhållanden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Det kan exempelvis handla om:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen
  • Miljöbrott

 

Läs våra riktlinjer för visselblåsartjänsten