Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ) fastställer avstämningsdag för utdelning av Aros Bostadsutveckling AB (publ)

2023-05-10 Pressmeddelande Regulatorisk
Extra bolagsstämman i ALM Equity AB (publ) beslutade den 10 maj 2023 att dela ut 1 071 499 stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB (publ) org.nr. 556699-1088 ("Aros Bostad"). Vidare beslutades att bemyndigade ALM Equitys styrelse att fatta beslut om avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Aros Bostad. ALM Equitys styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen ska vara den 17 maj 2023.

Sakutdelningen kommer ske med en (1) stamaktie i Aros Bostad för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i ALM Equity. Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i ALM Equity på avstämningsdagen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla stamaktier i Aros Bostad.

Sista dag för handel i ALM Equitys aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Aros Bostad är den 15 maj 2023. Från och med den 16 maj 2023 kommer ALM Equitys aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Aros Bostad.

Bakgrunden till sakutdelningen av aktier i Aros Bostad är en överenskommelse som slöts i samband med strukturaffären med Aros Bostad där ALM Equity förband sig verka för ökad spridning och likviditet i Aros Bostads stamaktie.

Aros Bostads aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, Vd, +46 (0) 73 396 97 27