Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equitys avyttring av delar av innehavet i Klövern AB genomförd

2023-08-17 Pressmeddelande Regulatorisk

Fastighetsinvesteraren Nrep har idag tillträtt 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 mdkr samt tillfört ytterligare 1 mdkr via en riktad nyemission. Säljare är ALM Equity, Corem Property Group och Broskeppet Bostad. 

ALM Equity tillförs cirka 0,7 mdkr i likvida medel samt minskar skulder med 0,6 mdkr. Efter transaktionen uppgår ALM Equitys ägarandel i Klövern till cirka 16 procent. I händelse av en framtida exit kan ALM Equity komma att erhålla en tilläggsköpeskilling om cirka 0,23 mdkr, som indexjusteras.  

Affären som kommunicerades 2023-07-03 möjliggör färdigställande av Klöverns projektportfölj om cirka 24 000 bostäder och därmed ambitionen att bli ett av Sverige största bostadsbolag. 

För mer information kontakta: 
Joakim Alm, tel +46 (0) 73 396 97 27