Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Projektutveckling

Affärsområdets affärsidé är att förvärva och utveckla innehav i bolag som utvecklar, konceptualiserar och säljer fastighetsprojekt, främst i Storstockholmsområdet.

Bolagens kärnkompetens är att optimera fastigheternas byggrätter och innehåll för att utveckla och optimera fastigheternas byggrätter, innehåll och upplåtelseform för att maximera deras värde på fastighetsmarknaden och möta efterfrågan på marknaden.
Verksamheternas kunder är fastighetsförvaltande företag samt privatpersoner.

 

ALM Småa Bostad
ALM Småa Bostad är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på större fastighetsutvecklingsprojekt som genom fyra varumärken erbjuder ett brett utbud av bostäder, service och kommersiella inslag med innovativa affärslösningar för hållbara stadsdelar och bostadsområden.

Antal byggrätter i portföljen 6 354
Ägarandel: 100%

Aros Bostad
Aros Bostad är en bostadsutvecklare som erbjuder egna hem och bostadsrätter i kommunikationsnära lägen inom Storstockholm och Uppsala till privatmarknaden. Med stort fokus på sunda materialval, energieffektivitet och gestaltning som står sig över tid.

Antal byggrätter i portföljen 6 400
Ägarandel: 35%