Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi är ALM Equity

Vi bygger bolag som utvecklar fastighetsbranschen

ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter frånträde av byggrättsportfölj

2022-10-31 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
ALM Equity Aros Bostad affär

ALM Equity har sedan tidigare tecknat avtal med Aros Bostad om överlåtelse av en byggrättsportfölj innefattande cirka 1 500 byggrätter motsvarande 34 projektmöjligheter. Ersättning sker med en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler som motsvarar en ägarandel om ca 35% i Aros Bostad.

Nu har frånträde genomförts där 23 projekt övergår omgående och resterande projekt övergår när de avtalsmässiga förutsättningarna infaller och ALM Equity erhåller ersättning för dessa.  
 

För mer information kontakta
Joakim Alm, VD, tel. +46 73-396 97 27


Offentliggörande:
Denna information är sådan som ALM Equity är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 kl.17:00