Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi är ALM Equity

Vi bygger bolag som utvecklar fastighetsbranschen

ALM Equity AB (publ) byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

2023-11-30 Pressmeddelande Regulatorisk

ALM Equity AB (publ) ("ALM Equity") har avslutat Erik Pensers uppdrag som likviditetsgarant och utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till ny likviditetsgarant för bolagets aktier som är listade på Nasdaq First North Growth Market. Bytet är i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för likviditetsgaranter. ALM Equity byter även Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ).

I rollen som likviditetsgarant ska Carnegie kontinuerligt sätta pris för ALM Equity i enlighet med de vid var tid gällande minimikraven för likviditetsgaranter som följer av Nasdaq Stockholms regelverk. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och att minska skillnaden (spreaden) mellan det köp- och säljpris som finns på marknaden. Carnegies uppdrag som likviditetsgarant börjar den 30 november 2023.

ALM Equity har även ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
 

För mer information kontakta: 
Joakim Alm, tel +46 (0) 73 396 97 27