Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av ändringar av obligationsvillkor med anledning av föreslagen fusion

2024-04-18 Pressmeddelande Regulatorisk
De skriftliga förfarandena som initierades genom meddelanden den 28 mars 2024 (”Skriftliga Förfarandena”), avseende vissa ändringar av villkoren för ALM Equity AB (publ):s (“Bolaget”) utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 (”Obligationerna”), har idag avslutats.

Den 28 mars 2024 meddelade Bolaget genom pressmeddelande att Bolaget föreslås gå samman med Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder”) (”Fusionen”) och att Bolaget med anledning av Fusionen initierat de Skriftliga Förfarandena i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar av villkoren för Obligationerna. Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och obligationsinnehavare representerandes en erforderlig majoritet av det justerade nominella beloppet för Obligationerna har röstat för Bolagets förslag enligt de Skriftliga Förfarandena. Innehavarna av Obligationerna har därmed godkänt ändringarna av villkoren för Obligationerna.

Vidare har innehavarna av Svenska Nyttobostäders utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0016797799 (”Svenska Nyttobostäder-Obligationen”) godkänt vissa ändringar av, och undantag från, villkoren för Svenska Nyttobostäder-Obligationen med anledning av Fusionen. Därmed är villkoret avseende godkännande av ändringar av villkoren för Bolagets respektive Svenska Nyttobostäders utestående obligationer i Joakim Alms åtagande att rösta för Fusionen vid Bolagets årsstämma uppfyllt.

Villkorsändringarna kommer träda i kraft när bolagsstämmorna i Bolaget och Svenska Nyttobostäder beslutat att godkänna Fusionen.

De ändrade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida samt på www.stamdata.com från och med att villkorsändringarna har trätt i kraft. Villkorsändringarna framgår även i meddelandena om de Skriftliga Förfarandena, som är tillgängliga på Bolagets hemsida samt på www.nordictrustee.com.

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Nordic Trustee på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maria Wideroth, styrelseordförande i ALM Equity, Telefon: +46 708 25 53 35, E-mailadress: Maria.Wideroth@landahl.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 17:00.