Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity Offentliggör valberedningens förslag

2024-06-05 Pressmeddelande Regulatorisk
ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650, ("ALM Equity" eller "Bolaget"), har mottagit valberedningens förslag till årsstämman den 10 juni 2024.

Valberedningens förslag

Valberedningen inför årsstämman 2024 har följande sammansättning:

Maria Wideroth                                                          styrelseordförande ALM Equity AB
Gerard Versteegh                                                      utsedd av Dooba Investments Ltd
Johan Wachtmeister                                                  utsedd av MJW Invest AB
Joakim Alm                                                                utsedd av Joakim ALM GPJ AB

Nedan följer valberedningens förslag.

Förslag till val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2024.

Förslag till styrelse
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Valberedningen föreslår omval av Joakim Alm, Maria Wideroth, Johan Unger och Johan Wachtmeister. Vidare föreslår valberedningen nyval av Anders Bengtsson som ordinarie ledamot och Alexander Alm-Pandeya som suppleant.

Maria Wideroth föreslås genom omval utses till styrelsens ordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Anders Bengtsson

Anders Bengtsson, född 1963. MBA från Middlebury Institute of International Studies at Monterey, USA. 20 år som verkställande direktör i små och medelstora företag samt ett flertal år som managementkonsult för bl.a. Semcon AB. Grundare av Dimitra AB. Partner i Bengtssons Tidnings Aktiebolag. Investerar i bolag inom mobil IT, mineraltillgångar och gruvdrift, fastigheter samt förnyelsebar energi. Styrelseledamot i Kakel Max AB (publ) bland flera.

Per den 28 mars 2024 innehar Anders Bengtsson, direkt och indirekt, 87 110 stamaktier i Bolaget.

Anders Bengtsson är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Alexander Alm-Pandeya

Alexander Alm-Pandeya, född 1995. Bachelor of arts in Applied Mathematics & Statistics, Johns Hopkins University Whiting School of Engineering, Master of Arts in International Economics and Economic Relations, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, USA. Senior Associate, Stonecourt Capital PL, tidigare uppdrag som Analyst, Credit Suisse Securities, USA.

Per den 28 mars 2024 innehar Alexander Alm-Pandeya, direkt och indirekt, 2 000 stamaktier och 7 630 preferensaktier i Bolaget.

Alexander Alm-Pandeya är ej oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om övriga föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats, www.almequity.se.

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

Förslag till arvoden åt styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, för perioden till och med utgången av årsstämman 2025, skall utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Vidare föreslås 50 000 kronor utgå i arvode till styrelsesuppleanten.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Maria Wideroth, styrelseordförande i ALM Equity, Telefon: +46 708 25 53 35, E-mailadress: Maria.Wideroth@landahl.se.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2024 kl. 19:10