Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Klimatbokslut

En viktig del i arbetet med att sätta mål för minskade växthusgasutsläpp är att skapa en bild av varifrån utsläppen kommer samt beräkna hur stora de är.
ALM Equity gör klimatbokslut enligt standarden Greenhouse Gas Protocol, vilket är den mest använda standarden globalt.

Klimatbokslut för verksamhetsåret 2021 baseras på data från moderbolaget samt 2xA Entreprenad, ALM Småa Bostad och Bomodul. Intressebolagen inkluderas i Scope 3, kategori 15 Investeringar.

För dotterbolagen var det första gången ett klimatbokslut systematiskt genomfördes för den egna verksamheten, vilket gav en viktig insikt om var de stora utsläppen i värdekedjan finns för respektive bolag. Utifrån klimatbokslutet för kommer aktivitetsplaner utformas för att minska bolagens klimatpåverkan.

 

Utslapp per kategori for koncernen.png

 

Totalt släppte moderbolaget med dotterbolag ut drygt 15 600 ton CO2e. Moderbolaget står för cirka 1 procent av koncernens beräknade utsläpp. Den största delen kommer från produktion av nya byggnader inom dotterbolagens verksamheter.

CO2e-Scope-2021.pngFiguren nedan beskriver vilka utsläpp som ingår i de olika scopen genom hela värdekedjan. De scope 3-kategorier som analyserades inom koncernen var 1-6, 11-13 samt 15.

 

Scope 1,2,3.png