Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Klimatbokslut

En viktig del i arbetet med att sätta mål för minskade växthusgasutsläpp är att skapa en bild av varifrån utsläppen kommer samt beräkna hur stora de är.
ALM Equity gör klimatbokslut enligt standarden Greenhouse Gas Protocol, vilket är den mest använda standarden globalt.

Rapporteringsperioden för ALM Equitys klimatbokslut linjerar ännu inte med innevarande verksamhetsår, varför vi under 2023 har mätt och beräknat koncernens utsläpp för verksamhetsåret 2022.

Klimatbokslutet inkluderar scope 1, scope 2 och väsentliga delar av scope 3, se bilden längst ner på sidan. I resultatet inkluderas även intresseinnehavens utsläpp i scope 3, kategori 15, motsvarande ALM Equitys ägarandel.

imageihcuh8.png

Det sammanlagda resultatet från klimatbokslutet visar på totala växthusgasutsläpp om 19 128 ton CO2e. Det motsvarar en ökning på 18 procent jämfört med 2021, som framför allt beror på att samtliga intresseinnehavs utsläpp nu inkluderas i klimatbokslutet. Utsläppen från dessa står för cirka 30 procent av det totala utsläppet. En annan av koncernens största källor till klimatpåverkan är de inbyggda utsläppen av fastigheter i vi bygger.

 

Figuren nedan beskriver vilka utsläpp som ingår i de olika scopen genom hela värdekedjan. De scope 3-kategorier som analyserades inom koncernen var 1-6, 11-13 samt 15.

 

Scope 1,2,3.png

 

Läs mer om vårt klimatbokslut i senaste Hållbarhetsrapporten.