Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Klimatbokslut

ALM Equitys beräkningar och redovisning av verksamhetens klimatpåverkande utsläpp baseras på Green House Gas Protocol, som är ett globalt standardiserat ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser.

Moderbolaget och ALM Equitys dotterbolag har under hösten 2022 gjort klimatbokslut för verksamhetsåret 2021. För dotterbolagen var det första gången ett eget klimatbokslut gjordes på ett systematiskt sätt enligt GHG-protokollet, vilket gav en viktig insikt om var de stora utsläppen i värdekedjan finns för respektive bolag.  Utifrån insikterna från klimatbokslutet kommer aktivitetsplaner utformas för att minska klimatpåverkan i ALM Equitys dotterbolag.

ALM Equitys totala utsläpp 2021

 

Utsläpp fördelat mellan koncernbolagen

Utsläppsfördelning per kategori